Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), które inwestują środki powierzone im przez klientów korzystających z polis na życie z elementem inwestycyjnym, mają za sobą udany rok. Na prawie tysiąc funduszy stratę na koniec roku zanotowało tylko nieco ponad 40 – wynika z raportu firmy Analizy Online.

Sprawdziły się prognozy

Najwięcej dały zarobić fundusze inwestujące w akcje. Najwyższą stopę zwrotu (22 proc.) wygenerowały UFK małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Kilku funduszom z tego segmentu udało się osiągnąć roczne zyski na poziomie co najmniej 30 proc. Najlepsze były Allianz Akcji Plus (37,8 proc.) oraz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (33,7 proc.). Na blisko 150 funduszy akcji polskich, które są obecne na rynku co najmniej rok, zaledwie 21 nie udało się pokonać bariery 10 proc. zysku.
Według Anny Zalewskiej, analityka Analiz Online, sprawdziły się prognozy na 2010 r., które przewidywały możliwość osiągnięcia wysokich zysków.
– Indeks szerokiego rynku WIG ubiegły rok zakończył wzrostem o 18,8 proc. Najbardziej opłacalnymi inwestycjami w minionym roku okazały się akcje średnich firm – od początku roku indeks mWIG40 zyskał 19,6 proc. – mówi Zalewska.

Niezła zagranica

Na wysoką stopę zwrotu mogli liczyć także ci, którzy ulokowali swoje oszczędności w funduszach inwestujących na rynkach zagranicznych. Rekordzistami były: Aegon UFK – Credit Suisse Equity Fund Global Prestige (49,7 proc.) oraz JPM Global Natural Resources (48,4 proc.), oferowany zarówno przez PZU Życie, jak i Aegon TUnŻ. Pierwszy z nich inwestuje w spółki produkujące dobra luksusowe, drugi w akcje spółek surowcowych.
– Dobra sytuacja na warszawskiej giełdzie przełożyła się na większe zainteresowanie funduszami akcyjnymi. Największy wzrost aktywów odnotowaliśmy w ING UFK Dynamicznym, który 80 proc. środków alokuje w akcje – mówi Piotr Papaj z ING Życie.
Zwraca jednak uwagę, że klienci, którzy korzystają z ubezpieczeń powiązanych z UFK, wolą inwestować ostrożniej i najczęściej decydują się na lokowanie środków w fundusze mieszane. Inwestują one większość środków w papiery dłużne, a 20 – 30 proc. w akcje.
W segmencie funduszy mieszanych polskich najlepiej poradziły sobie fundusze aktywnej alokacji. Najwyższą stopę zwrotu wypracowały: Aviva Zrównoważony Aktywnej Selekcji UFK (19,7 proc.) oraz BZ WBK-Aviva – Aviva Investors Zrównoważony UFK (17,6 proc.).
Na mniejsze zyski mogli liczyć inwestorzy, którzy ulokowali swoje środki w funduszach dłużnych. Średnia stopa zwrotu dla UFK inwestujących w polskie papiery skarbowe wyniosła 5,7 proc. Natomiast fundusze pieniężne i gotówkowe dały średnio 4,4 proc. zysku.