Resort infrastruktury przekazał nową listę inwestycji kolejowych objętych wsparciem z funduszy UE do ministerstw finansów i rozwoju regionalnego. Opinia publiczna pozna ją wkrótce - powiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Andrzej Massel.

Chodzi o inwestycje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Jak wyjaśnił Massel, resort infrastruktury wraz z zarządzającą infrastrukturą kolejową spółką PKP Polskie Linie Kolejowe dokonał przeglądu planowanych przez kolejarzy inwestycji, by ocenić, które z nich mają szansę na ukończenie przed 2015 r.

Zgodnie z zasadami rządzącymi procesem wykorzystywania dofinansowania z funduszy europejskich, pieniądze z budżetu na lata 2007-2013 mogą być wydawane i rozliczane do 2015 r. O tym, że nie będzie możliwe zrealizowanie niektórych projektów kolejowych w tym terminie mówiła na początku stycznia minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Nie wykluczyła, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie pieniędzy pierwotnie przeznaczonych na kolej na inwestycje drogowe, gdzie potrzeby są o wiele większe. Drogowcy też lepiej od kolejarzy radzą sobie z przygotowaniem i realizacją inwestycji - wskazywano.

"Na nowej liście znalazło się kilka inwestycji, które wcześniej były uznawane za rezerwowe"

Jak wyjaśnił Massel, na nowej liście znalazło się kilka inwestycji, które wcześniej były uznawane za rezerwowe - kryterium było zaawansowanie prac przygotowawczych. Przedstawiciele resortu zapewniają, że chcą wykorzystać wszystkie pieniądze, jakie Bruksela przeznaczyła na rozwój kolei w Polsce. "Staramy się wykorzystywać wszystkie możliwości tak, żeby te projekty kolejowe były realizowane" - zaznaczył.

Łącznie w ramach programu Infrastruktura i Środowisko na transport kolejowy zapisano ok. 4,8 mld euro. Wartość całego programu w latach 2007-2013 to 27,9 mld euro, z czego na część transportową przeznaczone jest 19,4 mld euro.