Za uchwaleniem zmian było 397 posłów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zmiana w prawie ma pomóc w wykorzystaniu unijnych środków przeznaczonych na finansowanie innowacji i dostosowuje polskie prawo do unijnych regulacji, m.in. dotyczących dozwolonej pomocy dla przedsiębiorstw. Jako premię innowacyjną będzie można dostać zwrot nie tylko 70 proc. pobranego kredytu, ale 70 proc. wszystkich poniesionych kosztów - wynika z uchwalonych zmian.

Obecnie ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej pozwala na udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego, którego część zostanie spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków publicznych. Jest to tzw. premia innowacyjna.

Kredyt technologiczny jest jednym z elementów unijnego programu Innowacyjna Gospodarka

Kredyt technologiczny jest jednym z elementów unijnego programu Innowacyjna Gospodarka i ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie. Rząd zaproponował zmiany, bo obawia się, że część środków przeznaczonych na kredyt technologiczny nie zostanie wykorzystana i trzeba będzie je zwrócić. Od uruchomienia programu niewiele przedsiębiorstw wystąpiło o środki z BGK.

Zgodnie z nowymi zasadami BGK ponownie obliczy już udzielone premie.

Do ustawy dopisana została też kategoria nowych technologii

Do ustawy dopisana została też kategoria nowych technologii - "nieopatentowana wiedza techniczna" posiadana przez firmy, które nie muszą mieć statusu badawczo-rozwojowego. Nowelizacja doprecyzowuje też zasady rozliczania środków przeznaczonych na kredyty technologiczne, koszty ich obsługi oraz zasady obowiązujące BGK przy dysponowaniu tymi środkami.

Nowelizacja znosi też obowiązek uzyskania poziomu sprzedaży, który musi osiągnąć firma po uzyskaniu unijnej pomocy. Do tej pory sprzedaż musiała być równa kwocie wypłacanej premii technologicznej. Po zmianach, wypłata premii będzie odbywać się tak samo, jak przy innych projektach unijnych - po zakończeniu inwestycji i w wysokości udokumentowanych kosztów.

To pierwsza ustawa, która weszła pod obrady Sejmu po pracach w nowej sejmowej komisji - innowacyjności i nowoczesnych technologii. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.