Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił 31 stycznia dla DnB NOR Bank w Oslo dwa przyrzeczenia podpisania z tym bankiem umów DOKE w ramach rządowego programu dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych. Wystawione przyrzeczenia dotyczą kredytów o wartości 570 mln NOK (63,45 mln EUR), które będą udzielone przez DnB NOR norweskiemu armatorowi nabywającemu polskie statki. - wyjaśnia gazecieprawnej.pl Piotr Stalęga, rzecznik prasowy BGK.

Ten państwowy bank administruje Rządowy Program DOKE, którym objęte zostały kredyty eksportowe na zakup statków. Program DOKE, jest instrumentem wspierania eksportu poprzez gwarantowanie stałej stopy procentowej kredytu udzielonemu nabywcy „polskich dóbr inwestycyjnych” przez bank komercyjny zgodnie z zapisami Porozumienia OECD.