„Wynik finansowy za 2010 rok osiągnęliśmy przy bardzo dobrych współczynnikach wypłacalności i to daje przestrzeń do wypłaty dywidendy w tym roku. Ostatecznie nasza rekomendacja jest taka, aby powrócić do wypłaty dywidendy między 35% a 55% zysku i zarekomendowaliśmy za ubiegły rok 37% dywidendy"- powiedział Kott dziennikarzom.

Zysk netto banku za 2010 rok wyniósł 326 mln zł, zaś w samym IV kwartale bank zarobił 112 mln zł, przebijając znacznie konsensus rynkowy na poziomie 78 mln zł.

„Myślę, że to jest bardzo dobra podstawa, aby optymistycznie patrzeć na rok bieżący i kontynuować strategię zrównoważonego wzrostu"- zaznaczył prezes.

. Ostatni raz bank podzielił się z akcjonariuszami zyskiem za 2007 rok, wypłacając 161,34 mln zł, tj. 0,19 zł na akcję. Współczynnik wypłacalności Banku Millennium wyniósł 14,4%, zaś kapitał podstawowy Tier1 sięgnął 12,3% na koniec 2010 r. (ISB) amo/sg/tom