Wysokość odszkodowania autocasco powinna obejmować sumę cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy z uwzględnieniem podatku VAT – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
Prezes UOKiK zakwestionowała stosowane przez jedno z towarzystw ubezpieczeń postanowienia w umowach autocasco. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po informacji uzyskanej od konsumentów.
W jego trakcie przeanalizowano wzorce umów, jakie towarzystwo ubezpieczeń zawierało z konsumentami w zakresie ubezpieczeń autocasco. Z informacji uzyskanych przez urząd wynika, że umowy o ubezpieczenia zawierają postanowienie tożsame z wpisanymi już do rejestru klauzul niedozwolonych.