Według informacji tygodnika, który powołuje się na źródła w Urzędzie Kanclerskim, pakt miałby zawierać "konkretne zobowiązania na rzecz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej, które są bardziej ambitne i w większym stopniu wiążące niż uzgodnione w gronie wszystkich 27 państw Unii".

Merkel uważa, że by wzmocnić zaufanie rynków finansowych wobec wspólnej waluty, konieczne jest "mocniejsze zazębienie narodowych polityk finansowych, gospodarczych i socjalnych" państw strefy euro - pisze tygodnik.

Jak informuje "Spiegel", współpracownicy niemieckiej kanclerz zamierzają opracować wskaźniki, które pomogłyby zniwelować różnice w kosztach pracy między poszczególnymi państwami członkowskimi strefy euro, a także przyczyniłyby się do ustabilizowania systemów emerytalnych.

Program działań miałby zostać wdrożony w ciągu 12 miesięcy

Zdaniem Berlina aby możliwie szybko osiągnąć te cele, należy przyjąć doraźny program działań, który miałby zostać wdrożony w ciągu 12 miesięcy - informuje niemiecki tygodnik, powołując się na źródła.

Przykładem koniecznych - zdaniem Berlina - działań jest dopasowanie wieku emerytalnego do sytuacji demograficznej oraz wprowadzenie przez państwa wspólnej waluty "hamulca zadłużenia", który ogranicza dopuszczalny poziom deficytu.