"Państwowe Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe sprzedawało blisko 80 proc. posiadanego drewna poprzez rokowania internetowe. Mogli do nich przystąpić wyłącznie dotychczasowi kontrahenci Lasów Państwowych. Ilość drewna, jaką można było kupić w ten sposób, była również ograniczona. Wynikała z historii zakupowej i nie mogła przekroczyć ilości drewna kupionego rok wcześniej" - podkreślił we wtorkowym komunikacie UOKiK.

W związku z tym - jak wyjaśnił Urząd - drewna w trybie rokowań internetowych nie mogli kupić ani dotychczasowi kontrahenci planujący rozwój swojego przedsiębiorstwa, ani nowi.

"Prezes UOKiK uznała, że Lasy Państwowe uzależniając przystąpienie do rokowań internetowych - głównego kanału dystrybucji drewna - od posiadanej historii zakupowej oraz jej przebiegu, nadużywają pozycji dominującej na krajowym rynku hurtowej sprzedaży drewna" - dodano w komunikacie.

SOKiK potwierdził decyzję prezes UOKiK, oddalając odwołanie Lasów Państwowych

Według UOKiK, praktyka ta prowadziła do ograniczenia konkurencji pomiędzy przetwórcami drewna i dyskryminowała podmioty wchodzące na rynek. Na spółkę została nałożona kara finansowa w wysokości 1,5 mln zł. Przedsiębiorca odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 21 stycznia br. SOKiK potwierdził decyzję prezes UOKiK, oddalając odwołanie Lasów Państwowych. Sąd podtrzymał również nałożoną przez Urząd karę pieniężną.

UOKiK podkreślił we wtorkowym komunikacie, że niezależnie od złożonego odwołania, Lasy Państwowe wprowadziły bardziej konkurencyjne zasady sprzedaży drewna.

"Obecnie 55 proc. surowca sprzedawane jest poprzez internetowe przetargi ograniczone, w których podobnie jak w rokowaniach internetowych, mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty posiadające historię zakupową, natomiast 45 proc. jest dostępne poprzez aplikację e-drewno - otwartą aukcję internetową, w której może wziąć udział każdy przedsiębiorca" - zaznaczył Urząd.

Dodał, że przedsiębiorcy planujący wejście na rynek bądź rozwój swej działalności mają teraz większą możliwość zakupu drewna niż kilka lat temu, kiedy w otwartej sprzedaży znajdowało się zaledwie niecałe 7 proc. surowca posiadanego przez Lasy Państwowe.