"Rok 2010 był przełomowy i bardzo dobry dla sektora finansowego pod względem kontraktacji. W związku z tym przychody w 2011 r. powinny być znaczące wyższe" - powiedział ISB Reichert.

Dodał, że spółki z sektora bankowości i ubezpieczeń, po zamrożeniu części budżetów rozwojowych w trakcie kryzysu finansowego, składają obecnie więcej zapytań dotyczących wdrożeń nowych produktów.

"W bankowości i ubezpieczeniach nie da się żyć bez rozwoju. Obserwujemy, że po kryzysie, liczba zapytań zdecydowanie rośnie i wracamy do poziomu sprzed 2008 r." - poinformował Reichert.
Strategia Comarchu w sektorze finansowym, za który odpowiada Reichert, zakłada znaczący wpływ agresywnego rozwoju na rynkach zagranicznych na przychody.

"Kluczowe dla nas obszary to kraje DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), a także Benelux i Skandynawia. Tam chcemy rozwijać się bardzo szybko, inne obszary traktujemy bardziej pasywnie" - powiedział Reichert. Oznacza to, że na innych rynkach Comarch również jest obecny, ale raczej prowadząc wdrożenia dla swoich globalnych partnerów.

"Przykładem może być projekt, który przeprowadziliśmy niedawno w Tajlandii na prośbę ING" - wyjaśnił Reichert. Dodał, że Comarch w 2011 r. może rosnąć również pod względem zatrudnienia.

Comarch przedstawi w tym roku system dla biur maklerskich. "Jest miejsce na rynku na nowy system, a nasz pod pewnymi względami będzie przełomowy" – powiedział Reichert. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o możliwość obsługi różnych giełd. Comarch ma przeprowadzić pierwsze wdrożenia tego systemu w tym roku.

Comarch zarejestruje spółkę w Luksemburgu

Comarch w tym roku zarejestruje spółkę zależną w Luksemburgu - poinformował Reichert. Spółkę będzie obsługiwać rynek krajów Beneluksu, który spółka identyfikuje jako jeden ze strategicznych obszarów swojej ekspansji zagranicznej.

Reichert zaznaczył, że kraje Beneluksu to jeden z trzech obszarów geograficznych, na których Comarch chce rosnąć najszybciej. Pozostałe to kraje DACH (Niemcy, Austria, Szajcaria) oraz Skandynawia.

"To obszary na których będziemy działać bardzo aktywnie, co oczywiście łączy się z inwestycjami" - powiedział Reichert. Inwestycje mają dotyczyć między innymi nowych produktów, a także ich lokalizacji.

Comarch nie wyklucza akwizycji, widzi sporo okazji w Europie Zachodniej

Comarch otrzymuje wiele propozycji przejęć od firm informatycznych z Europy Zachodniej i nie wyklucza przeprowadzenia akwizycji w tym roku, wynika z wypowiedzi Reicherta. Reichert podkreślił, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła.

"Nie wykluczamy, że będziemy rozmawiać o przejęciu. Na rynku jest kilka okazji" - powiedział ISB Reichert. Dodał, że pojawiają się propozycje przejęć firm informatycznych z Europy Zachodniej.

Pod koniec 2008 r. Comarch kupił notowaną niemiecką firmę informatyczną SoftM. Prezes Janusz Filipiak informował, że w planach jest przejęcie spółki francuskiej, później jednak spółka deklarowała, że skupi się głównie na restrukturyzacji SoftM oraz rozwoju organicznym.

Reichert poinformował, że jednym z najważniejszych motywów ewentualnej akwizycji mogłoby być pozyskanie dobrego zespołu informatyków.

"Rekrutacja na zachodzie Europy jest dla nas nadal procesem trudnym, a nam zależy, żeby zdobywać najlepszych pracowników" – zaznaczył wiceprezes Comarchu.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku Comarch miał 12,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 5,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 497,38 mln zł wobec 497,52 mln zł.