Klienci z kolejnych regionów Polski mogą już rozliczać się z Energą według rzeczywistych wskazań licznika. Usługę tę firma udostępniła mieszkańcom regionów kaliskiego, koszalińskiego i płockiego.
Od trzech miesięcy korzystają z niej klienci z regionów gdańskiego i słupskiego. Do tej pory zdecydowało się na nią blisko 5 tysięcy gospodarstw domowych.

Rozliczenia do wyboru

Rozliczenia rzeczywiste umożliwiają kontrolę zużycia energii w oparciu o aktualne wskazania licznika, co z kolei pozwala dostrzec różnice w poborze energii w poszczególnych miesiącach i lepiej nią zarządzać. Dzięki tej usłudze klient może samodzielnie rozliczać się z zużywanej energii w oparciu o podawane przez siebie stany licznika. Będzie można to zrobić w dwojaki sposób: poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta oraz sieć Via Moje Rachunki.
Internauci poprzez specjalną zakładkę w eBOK mogą raz w miesiącu podać stan licznika, dzięki czemu rozliczona zostaje faktycznie zużyta w danym okresie energia elektryczna. Na ekranie komputera prezentowany jest klientowi elektroniczny obraz faktury, którą można łatwo i szybko zapłacić, korzystając z bankowości internetowej. Ta forma rozliczeń jest dostępna przez całą dobę przez siedem dni tygodnia, całkowicie bezpłatnie. Wystarczy założyć konto na eBOK i złożyć elektronicznie wniosek o skorzystanie z produktu (www.energa.pl/obsluga_klienta_ebok_faq).
Klienci, którzy wolą dokonywać płatności osobiście, mogą skorzystać z sieci Via Moje Rachunki. Wystarczy, że podadzą kasjerce stan licznika. Po uiszczeniu opłaty otrzymają paragon za zapłaconą energię. Operator sieci Via Moje Rachunki za realizowane transakcje będzie pobierał standardową prowizję w wysokości 1,99 zł. Klienci, którzy chcą skorzystać z tej formy rozliczeń, mogą złożyć stosowny wniosek w najbliższym biurze obsługi klienta, gdzie otrzymają regulamin oferty oraz kartę identyfikacyjną pozwalającą na realizację rozliczeń w sieci Via. Mapa punktów sieci Via dostępna na stronie: www.billbird.pl.

Zarządzanie i kontrola

Rozliczenia rzeczywiste to kolejna oferta Energi ułatwiająca jej klientom zarządzanie i kontrolę zużycia energii elektrycznej. Inną możliwością pozwalającą na regulowanie opłat za energię zużytą, a nie prognozowaną, jest usługa rozliczenia pre-paid, czyli instalacja licznika przedpłatowego na życzenie. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla osób wynajmujących mieszkania, garaże, domki letniskowe itp. Usługa ta jest odpłatna – opłatę instalacyjną można wnieść jednorazowo lub w niewielkich ratach miesięcznych (od 5,99 zł). Jest już dostępna w oddziałach: gdańskim, słupskim, płockim.

Pożyteczne Smart Eco

Obie usługi to część innowacyjnej linii produktowej pod nazwą Smart Eco, która umożliwia bardziej racjonalne użytkowanie energii, a tym samym obniżenie wydatków. W ramach Smart Eco Energa proponuje takie usługi, jak audyt energetyczny, certyfikacja energetyczna, liczniki przedpłatowe, a nawet innowacyjne formy reklamy. Smart Eco to również możliwość instalacji infrastruktury technicznej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (m.in. turbiny wiatrowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne), a w niedalekiej przyszłości również możliwość odsprzedaży wyprodukowanych nadwyżek po atrakcyjnej cenie. Grupie Energa pozwoli to zwiększyć wymagany prawem unijnym udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, a klientom na pozyskanie własnego źródła taniej energii. Smart Eco to również usługa polegająca na takiej formie współpracy z klientami, aby nie zużywali prądu w godzinach jego największego zapotrzebowania.
Rozwiązania Smart Eco pozwalają na tańsze korzystanie i efektywne zarządzanie energią (audyt, rozliczenia), jej wytwarzanie (technologia), a nawet wykorzystywanie do celów promocyjnych (reklama). Pozwala konsumentom na udział w procesie racjonalnego wytwarzania i zarządzania zużyciem energii – a więc przyjęcia postawy prosumenta, który z biernego odbiorcy usług staje się aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego, producentem energii oraz współtwórcą oferty.