Zarząd spółki oszacował też skalę wydobycia na najbliższe lata. Wydobycie gazu ziemnego w tym roku wyniesie około 4,4 mld m sześc., a w 2012 wzrośnie do ok. 4,7 mld m sześc. W tym roku około 4,3 mld m sześc. gazu będzie wydobywane w Polsce, a tylko około 0,1 mld m sześc. ma pochodzić ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym. W 2012 r. z kolei z Polski ma pochodzić ok. 4,3 mld m sześc., a z terenu Norwegii wzrośnie do 0,4 mld m sześc. Zgodnie z planami spółki w 2015 r. wydobycie krajowe i zagraniczne gazu zwiększy się do ok. 6,2 mld m sześc.

cez