Zakłada ona wprowadzenie możliwości udzielania przez Skarb Państwa gwarancji na kredyty oraz emisję np. obligacji przez SKOK-i oraz Krajową SKOK. Chodzi o sytuację, w której w wyniku zawirowań na rynkach finansowych kasom groziłaby utrata płynności.

Dotychczas w takich okolicznościach możliwość wystąpienia o pomoc w postaci gwarancji kredytowych miały m.in. banki, ale nie działające podobnie do nich spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Nowelizacja zrównuje pod tym względem pozycję SKOK-ów i banków.

Od momentu wejścia w życie nowelizowanej ustawy, czyli od lutego 2009 roku, żaden bank nie wystąpił z wnioskiem o pomoc. Również przedstawiciele SKOK-ów twierdzą, że obecnie nie widzą zagrożeń w działalności, które wymagałyby jakichkolwiek interwencji ze strony państwa.

– Jednak wszelkie działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa rynku finansowego, a niestwarzające obciążeń dla klientów, można uznać za pozytywne i mogą one działać na rzecz zwiększenia wiarygodności instytucji finansowych. Głównie w przypadku ewentualnych kryzysów makroekonomicznych – mówi Andrzej Dunajski, rzecznik Krajowej SKOK.

Przedstawiciel KSKOK dodaje jednocześnie, iż nie widzi powodów, dla których SKOK-i miałyby być jedynym podmiotem na rynku finansowym, nie objętym systemem gwarancji. – Kasy chciałyby mieć takie same gwarancje państwowe na wypadek kryzysu, jak mają banki – mówi Andrzej Dunajski.

Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany przez resort finansów i przeszedł już przez konsultacje zewnętrzne. – Po analizie uwag projekt nowelizacji ustawy zostanie przedłożony pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów – mówi Magdalena Kobos, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów.

Na koniec września ubiegłego roku SKOK-i miały ponad 1,8 tys. oddziałów w całej Polsce. Aktywa SKOK-ów wynosiły prawie 13,5 mld zł. Wartość udzielonych pożyczek wynosiła ponad 9,6 mld zł, a zebranych depozytów ponad 12,5 mld zł. Władze Krajowej SKOK szacują, że na koniec ubiegłego roku wszystkie kasy oszczędnościowo-kredytowe miały prawie 2,2 mln członków.

PRAWO

Potrzebna będzie konsultacja z EBC

Nowelizacja ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym zakłada możliwość udzielenia gwarancji Skarbu Państwa na kredyty lub emisję dłużnych papierów wartościowych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, jednak będzie musiał być skonsultowany z Europejskim Bankiem Centralnym. Trzeba będzie go także notyfikować, ponieważ zmienia program pomocowy, zaakceptowany wcześniej przez Komisję Europejską, o nazwie „Program wspierania finansowania banków w Polsce”.