Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (KSKOK) jest centralną instytucją systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zrzeszającą wszystkie SKOK-i w Polsce.

Rzecznik prasowy KSKOK Andrzej Dunajski poinformował w komunikacie, że Krajowa SKOK zwróciła się do prezydenta w wnioskiem o udostępnienie opinii na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, która stanowi, że każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, a obowiązane do jej udostępnienia są m.in. organy władzy publicznej.

W 2009 r. ówczesny prezydent Lech Kaczyński zaskarżył ustawę o SKOK-ch do Trybunału Konstytucyjnego, ale na początku marca 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski zdecydował o ograniczeniu wniosku do TK.

Prezydent wycofał zastrzeżenia wobec przepisów ustanawiających nad działalnością SKOK-ów nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Teraz podlegają Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.

Biuro prasowe Kancelarii Prezydenta podało, że podstawową zaletą wzmocnienia nadzoru nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi jest zapewnienie większego bezpieczeństwa ulokowanych tam pieniędzy. O objęcie SKOK-ów skuteczniejszym nadzorem apelowały w swoich raportach i opiniach czołowe instytucje dbające o bezpieczeństwo finansowe, m.in. Bank Światowy i Europejski Bank Centralny.

Trybunał rozpatrzy kwestię zgodności z konstytucją przepisów ustawy dotyczących pokrywania roszczeń członków kas w przypadku upadłości kas (art. 91 ust. 1 i 2) oraz uregulowań, w których arbitralnie określony jest katalog organów SKOK (art. 17 pkt 1).

Lech Kaczyński kierując ustawę do TK argumentował, że ustawa "zbyt dalece ingeruje w samorządność i niezależność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych".

Jeśli ustawa wejdzie w życie, nadzór KNF nad SKOK-ami będzie podobny jak w przypadku banków komercyjnych. Wszystkie kasy zostaną obowiązkowo poddane audytowi finansowemu, ponadto KNF będzie udzielała licencji na ich działanie. Zgoda Komisji będzie konieczna, by powołać szefa Kasy Krajowej SKOK.