Wstępnie szacowano, że inflacja wyniosła właśnie 2,2 proc. rok do roku.

W listopadzie ceny konsumpcyjne wzrosły w ujęciu rocznym o 1,9 proc.

Miesiąc do miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły w grudniu 2010 r. o 0,6 proc. - podał Eurostat.

Inflacja HICP w Polsce w grudniu ub.r. 2,9 proc. rdr

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w grudniu 2010 roku w ujęciu rocznym 2,9 proc. wobec 2,6 proc. w listopadzie - poinformował też Eurostat.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w grudniu wyniósł 3,1 proc. rok do roku.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowyc