Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji o 0,5 proc.

Rok do roku produkcja przemysłowa wzrosła zaś o 7,4 proc., podczas gdy oczekiwano jej wzrostu o 5,9 proc.

W październiku wzrost produkcji rok do roku wyniósł 7,1 proc.

W 27 krajach strefy euro produkcja przemysłu wzrosła w listopadzie 2010 r. o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście poprzednio o 0,4 proc., po korekcie.

W ujęciu rocznym wzrost produkcji w 27 krajach UE wyniósł w listopadzie 7,8 proc., wobec wzrostu poprzednio o 6,9 proc.