Chodzi o działanie "modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W tym roku zasady przyznawania pomocy na ten cel zmienią się jednak. Kilku rolników będzie mogło złożyć jeden wniosek. Będą oni mogli uzyskać pieniądze na wspólny zakup nowych maszyn i urządzeń. Ponadto w nowym naborze pierwszeństwo w dostarczeniu dokumentów będą mieli ci, którzy chcą inwestować w modernizację prowadzonej przez siebie produkcji mleczarskiej. Te osoby będą mogły składać wnioski od 3 do 17 stycznia 2011 r.

Rolnicy mogą dostarczać dokumenty do oddziałów terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 15 województwach, oprócz Wielkopolski. W tym województwie została już bowiem wykorzystana cała pula pieniędzy w poprzednich naborach, prowadzonych w 2007 i 2009 roku.

W sześciu województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim będzie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji jedynie w mleczarstwie. ARiMR wyjaśnia, że jest to także związane z wcześniejszym wykorzystaniem pieniędzy przeznaczonych dla danego województwa.

Rolnik, który chce skorzystać z pomocy, musi spełnić dodatkowe wymagania: musi być wpisany do rejestru producentów prowadzonego przez dyrektora właściwego oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego; obowiązkowo ma też posiadać tzw. indywidualną kwotę mleczną w wysokości co najmniej 20 tys. kg. Ponadto musi wykazać, że produkcją mleka zajmuje się co najmniej od roku.

Od 17 do 28 stycznia wnioski mogą składać rolnicy z pozostałych 9 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść 300 tys. zł. Agencja sfinansuje od 40 do 70 proc. poniesionych kosztów inwestycji. Na największy zwrot (70 proc.) mogą liczyć osoby młode, które nie ukończyły 40 lat i złożą wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje związane z modernizacją produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a także na terenach chronionych.

Agencja w styczniowym naborze chce wydać łącznie ok. 2,39 mld zł. O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków, lecz liczba przyznanych punktów.