Wydawałoby się, iż w obecnej sytuacji gospodarczej przy dodatkowo nie najlepszej koniunkturze na rynku paliw, sprzedaż produktu lepszej jakości, a co za tym idzie droższego, musi być skazana na niepowodzenie. Tymczasem przykład popularności paliw premium w naszym kraju świadczy o czymś zupełnie innym.
Według szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego udział paliw premium w całości sprzedaży detalicznej w naszym kraju waha się od 10 do nawet ponad 18 proc. i wciąż rośnie. Sprzedaż tego typu ulepszonych benzyn i olejów napędowych rozwija się o wiele bardziej dynamicznie niż tradycyjnych paliw. O ile w 2009 roku sprzedano o 1,8 proc. benzyn i 11,3 proc. diesla więcej niż w 2008 roku, to w przypadku paliw premium było to odpowiednio 15,5 proc. i 34,3 proc. Jak podkreśla Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN, wzrost ten jest bardzo wyraźny. – Dynamika sprzedaży paliw typu premium wykazała znacząco wyższy poziom niż dynamika sprzedaży paliw typu standard. Jak widać, dla rosnącej grupy odbiorców bardziej istotne są walory trakcyjne i eksploatacyjne tych paliw niż ich cena – tłumaczy.

Dobre dla silnika

Paliwa z segmentu premium zdążyły już zdobyć sobie grupę stałych klientów. Są to zazwyczaj klienci zamożniejsi, ale również bardziej świadomi zalet takich ulepszonych paliw. Najbardziej rozpoznawalną przez nich marką tego typu produktów premium jest Verva, oferowana na stacjach PKN Orlen. Nazwę tego paliwa zna aż 65 proc. kierowców ankietowanych przez firmę badawczą Qualifact.
Benzyny i olej napędowy premium to mieszanki o wzbogaconym składzie, charakteryzujące się większą wydajnością bądź ekonomicznością. Paliwo takie w pełni odpowiada wymaganiom europejskim dla paliw z grupy tzw. bezsiarkowych i może wpływać korzystnie na eksploatację silnika poprzez specjalne substancje uszlachetniające, o różnorakim zastosowaniu.
Są wśród nich dodatki, które pomagają czyścić elementy silnika (detergenty zapewniają utrzymanie czystości układu dolotowego i wtryskowego silnika oraz eliminują osady powstałe podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia), działają antykorozyjnie (zabezpieczają silnik przez obniżenie korozyjności środowiska w układzie zasilania, spalania i wydechowym) i przeciwutleniająco (chronią przed degradacją i zapewniają wysoką stabilność paliw podczas ich przechowywania).

Bezpieczne w zimie

Badania przeprowadzone przez PKN Orlen wskazują, iż klienci stacji paliw szczególnie są wrażliwi na jakość paliwa w zimie. Wynika to bezpośrednio z trudności, jakie napotykają kierowcy w trakcie uruchamiania silnika przy niskich temperaturach. Co więcej, praktyka pokazuje, że częściej na jakość paliwa narzekają właściciele samochodów osobowych wyposażonych w silniki zasilane olejem napędowym. Dla paliw typu diesel najważniejszą wartością jest liczba cetanowa, której wzrost przekłada się bezpośrednio na poprawę właściwości eksploatacyjnych pojazdów z silnikiem wysokoprężnym – ułatwia rozruch i obniża temperaturę silnika. Przykładem paliwa najnowszej generacji, z podwyższoną liczbą cetanową jest Verva ON. Produkowane przez Orlen paliwo premium ma liczbę cetanową 55 wobec standardowej 51. Zimowe gatunki tego paliwa wzbogacone są w dodatki poprawiające sprawność pojazdu w warunkach obniżonych temperatur (oprócz standardowego komponentu obniżającego temperaturę zablokowania zimnego filtra zawierają również dodatek opóźniający proces osadzania się parafin).