Według resortu finansów decyzja oznacza, że kwota dostępnych środków wzrasta z ok. 21 mld dolarów do ok. 29 mld dol., a okres na jej wykorzystanie zostanie wydłużony z jednego roku do dwóch lat.

"Podwyższenie kwoty wynika ze zmian w funkcjonowaniu FCL, które obowiązują od sierpnia 2010 roku, i z których Polska zdecydowała się skorzystać. Dołączyliśmy tym samym do Meksyku, który również w nieformalnym trybie uzyskał obietnicę takiego samego wydłużenia swojej linii i podniesienia jej" - napisano w komunikacie.

Ministerstwo zapewniło, że Polska, tak jak w przypadku poprzednich dwóch linii, nie ma zamiaru wykorzystywać przyznanych środków, lecz traktuje je jako zabezpieczenie przed zewnętrznymi ryzykami gospodarczymi. "FCL to instrument Funduszu przyznawany krajom o bardzo silnych fundamentach gospodarczych, przejrzystej i konsekwentnej polityce fiskalnej i pieniężnej oraz stabilnym i transparentnym nadzorze nad rynkiem finansowym" - wyjaśnia resort.

Dyrektor zarządzający MFW John Lipsky zapowiedział środę, że postara się jak najszybciej uzyskać aprobatę władz MFW dla zwiększenia środków, do których Polska ma dostęp w ramach elastycznej linii kredytowej.

"Z radością przyjąłem do wiadomości zainteresowanie polskich władz zastąpieniem obecnej jednorocznej umowy w ramach elastycznej linii kredytowej w wysokości ok. 21 mld dol. (13,69 mld SDR) przez dwuletni kredyt ostrożnościowy FCL (a two-year precautionary FCL arrangement) w wysokości ok. 29 mld dol. (19,2 mld SDR) - powiedział Lipsky.

"Patrząc w przyszłość, przewiduje się, że wzrost pozostanie stały i zbalansowany. Niemniej, zwiększyła się ilość poważnych niepewności w otoczeniu zewnętrznym (global enviroment) i podzielam pogląd władz, że przedłużenie i zwiększenie (higher access available ) środków dostępnych w ramach zreformowanej elastycznej linii kredytowej, może odgrywać ważną rolę w dalszym podtrzymywaniu strategii politycznej Polski i utrzymaniu jej wiarygodności zewnętrznej. W związku z tym zamierzam jak najszybciej uzyskać aprobatę ze strony zarządu MFW" - dodał.

Na dzień 16 grudnia 2010 r., podobnie jak w ubiegłym tygodniu, do dyspozycji Polski z tytułu elastycznej linii kredytowej pozostawała cała kwota 13,69 mld SDR.

SDR (tzw. specjalne prawa ciągnienia) to międzynarodowa jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

W maju 2009 r. MFW zaakceptował jednoroczną umowę w ramach elastycznej linii kredytowej. Umowa wygasła 5 maja 2010 r., a została odnowiona 2 lipca 2010 r. Umowa, tak jak poprzednia, opiewa na 13,69 mld SDR, czyli ok. 20,43 mld dolarów.