W pierwszej kolejności nowe „debetówki” do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, tj. PKO Ekspres, PKO Ekspres Aurum, PKO Ekspres Platinium i PKO Graffiti otrzymują nowi klienci banku oraz użytkownicy, którym kończy się ważność kart.

Wszyscy ci, którzy chcieliby wcześniej otrzymać plastikowy pieniądz z funkcją zbliżeniową, również mają taką możliwość. W każdym przypadku klienci nie ponoszą dodatkowych opłat – zapewnia w najnowszym komunikacie PKO BP.

Nowa technologia kart z mikroprocesorem i funkcją płatności Visa payWave umożliwia dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych do kwoty 50 zł. Mikroprocesor jest dodatkową technologią dla paska magnetycznego, ale również stanowi zabezpieczenie przed skutkami nieuprawnionych transakcji.

Płatność kartą odbywa się poprzez zbliżenie jej do czytnika. Po kilku sekundach transakcja jest już zaakceptowana. Nie ma potrzeby podawania karty sprzedawcy, umieszczania jej w terminalu, wprowadzania numeru PIN lub składania podpisu na wydruku w celu potwierdzenia operacji.

Przy transakcjach przekraczających 50 zł konieczne jest natomiast umieszczenie karty w terminalu płatniczym i uzyskanie autoryzacji z Banku, tj. weryfikacji dostępności środków na rachunku w wysokości zapewniającej pokrycie realizowanej operacji oraz potwierdzenie jej numerem PIN.Płatności zbliżeniowe są w pełni bezpieczne.

Aby transakcja doszła do skutku musi być spełnionych kilka warunków, m.in. karta aktywuje się tylko na sygnał wysyłany z czytnika jedynie na moment dokonywania konkretnej płatności, musi się więc ona znajdować bardzo blisko niego. Po przyjęciu płatności czytnik od razu dezaktywuje się.

Nie ma więc możliwości dokonania "przypadkowej operacji". Ponadto, w ramach dodatkowych zabezpieczeń, dla wybranych losowo płatności wymagana jest co pewien czas ich realizacja standardowa, z wprowadzeniem numeru PIN w celu potwierdzenie operacji przez klienta.

Funkcja płatności zbliżeniowej może być wykorzystywana w punktach handlowych wyposażonych w specjalne terminale płatnicze. Z nowych możliwości skorzystamy m.in. w kinach, kawiarniach, księgarniach, restauracjach czy aptekach, gdzie obok naklejek Visa lub Visa Electron umieszczony jest symbol płatności Visa payWave - antenka. Z funkcji zbliżeniowej kart można także korzystać podczas pobytu za granicą - wyjątek stanowi jedynie karta PKO Graffiti.

Należy pamiętać jedynie o różnych limitach pojedynczych operacji w poszczególnych krajach, np. w Czechach jest to 500 koron czeskich, we Francji i na Słowacji 20 euro, we Włoszech 15 euro, a w Wielkiej Brytanii 15 funtów.Jednym z liderów na rynku obsługi czytników do kart zbliżeniowych jest spółka eService należąca do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.