Dochody ze sprzedaży złota mają zwiększyć możliwości wspierania przez Fundusz biedniejszych krajów członkowskich.

Jak podkreślono w komunikacie transakcje były prowadzone w taki sposób, aby nie spowodowały zakłóceń na rynku złota.

Złoto oferowano po cenach rynkowych.

Według danych MFW na koniec lipca 2010 roku w jego depozytach znajdowało się 93,8 mln uncji złota (2 917,1 ton).

Całkowita wartość holdingu złota będącego w posiadaniu Funduszy na dzień 31 lipca 2010 roku wyniosła, według cen rynkowych, 109,6 mld dolarów.