Indeks prognoz przygotowywanych przez “okrągły stół” biznesu amerykańskiego podskoczył do 101 pkt. najwyższego poziomu od pierwszego kwartału 2006 roku, wobec odczytu 86 pkt. sprzed trzech miesięcy – pisze agencja Reuters - Rekordowe minimum odnotowano na początku 2009 roku, kiedy indeks wskazywał zaledwie minus 5 pkt. 

Obecnie więcej szefów spółek – dokładnie 80 proc. – spodziewa się wzrostu sprzedaży swoich produktów i usług w okresie najbliższych sześciu miesięcy i sześciu na 10. ankietowanych zapowiada wzrost wydatków kapitałowych. Mniej niż połowa – 45 proc. – zamierza zwiększyć zatrudnienie, ale to i tak znacząca poprawa w porównaniu z wynikiem 31 proc. sprzed trzech miesięcy.

„Kiedy rośnie popyt, w ślad za tym zwiększają wydatki kapitałowe i liczba miejsc pracy” – podkreśla Ivan Seidenberg, prezes Business Roundtable i zarazem dyrektor wykonawczy Verizon Communication, jednego z wiodących amerykańskich telekomów.

Roundtable, stowarzyszenie szefów amerykańskich firm, których łączne roczne przychody wynoszą około 6 bilionów dolarów, a liczba zatrudnionych przez nie pracowników sięga 12 mln, przeprowadziło swój sondaż w listopadzie i w pierwszych dniach grudnia.

Optymistyczne wyniki ankiety znajdują potwierdzenie w ostatnich danych makroekonomicznych, sugerujących ożywienie gospodarczego odrodzenia, chociaż bezrobocie w USA pozostaje nadal wysokie.