W tym miesiącu Sąd Okręgowy w Gdańsku zakazał produkcji i wprowadzania do obrotu produktów zawierających oznaczenie "Tiger" dotychczasowemu producentowi napoju, firmie FoodCare z podkrakowskiego Zabierzowa. Postanowienie obowiązuje do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

Jak poinformował Maspex we wtorkowym komunikacie, dzięki zawartej umowie firma uzyskała wyłączną licencję do używania oznaczenia "Tiger" i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu "Tiger" Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.

Po stronie Maspeksu jest zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji produktu. Firma ponadto jest zobowiązana do przekazywania opłaty z tytułu udzielonej licencji. Jej wysokość objęta jest tajemnicą handlową.

Według zapewnień producenta napoje energetyczne wykorzystujące oznaczenie "Tiger", jak również wizerunek Michalczewskiego, od środy pojawią się na rynku.

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński zaznaczył, że Fundacja "Równe Szanse" Dariusza Michalczewskiego zwróciła się do jego firmy z ofertą współpracy.

"Z punktu widzenia biznesowego, uznaliśmy tę propozycję za wartą rozważenia. Mając dobre doświadczenia w produkcji, sprzedaży i promocji produktów wykorzystujących licencje, zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy o współpracy" - ocenił.

Według Fundacji Darka Michalczewskiego "Równe Szanse", umowa z firmą FoodCare została rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu niewywiązywania się poprzedniego producenta z warunków umowy. W związku z tym wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia "Tiger" oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego.