MOODY’S: Możemy obniżyć ocenę wiarygodności kredytowej Millennium. Dla klientów to wiadomość neutralna, dla zarządzających bankiem oznacza mniejsze możliwości pozyskiwania kapitału.
Klienci nie mają powodów do obaw. Zwykle decyzja o obniżeniu ratingu, która skutkuje obniżeniem wiarygodności kredytowej, uderza w instytucje finansujące się z pożyczek na rynku międzybankowym. Gorsza ocena agencji oznacza bowiem, że będą one musiały płacić za nie więcej. W rezultacie ten koszt przenoszony jest na klientów i skutkuje podwyżką marż. W przypadku Millennium jednak tak się nie stanie, bo bank finansuje akcję kredytową głównie z depozytów zebranych od klientów.
– Bank nie ma w tej chwili dużych zobowiązań innych niż depozyty. A to właśnie te inne zobowiązania mogłyby zwiększyć koszt finansowania na skutek obniżenia ratingu – mówi Szymon Ożóg z Espirito Santo Invest-Bank.