Tradycyjnie absolutnym liderem w tym rankingu jest Korea Południowa, w której z Internetu szerokopasmowego korzysta 95 osób na 100 mieszkańców. Bardzo dobre wyniki mają Szwecja (75,6 mieszkańców na 100), Japonia (75,30 i Norwegia (72,8). Polska z liczbą 48,3 osób na stu mieszkańców otwiera grupę kilku państw członkowskich o bardzo zbliżonej skali penetracji. Tuż za nami są Irlandia (47,9), Dania (47,4), Australia (47,1) i USA ( 44,4).

Najnowszy raport statystyczny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju bazuje na danych z czerwca 2010 roku. Pół roku w rozwoju technologii IT to szmat czasu, co oznacza, że zarówno dane Polski mogą być lepsze, ale także inne kraje mogły poczynić większe postępy. Ale nawet w tym pierwszym przypadku, na pewno nie uda nam się awansować powyżej 5 miejsca, bo wynik czwartej w kolejności Norwegii – 72,8 osób na stu mieszkańców – jest w tej chwili dla nas nieosiągalny.

We wszystkich krajach OECD liczba abonentów Internetu szerokopasmowego wzrosła w czerwcu 2010 roku do 295 mln osób, wobec 283 mln osób w grudniu 2009 roku. Dostęp do szerokiego pasma ukształtował się w ugrupowaniu przeciętnie na poziomie 24,3 osób na 100 mieszkańców.

Trochę lepiej w porównaniu z poprzednimi raportami wypada także pozycja Polski pod względem łącznej liczby abonentów. Na 31 krajów państw członkowskich (w czerwcu 2010 nie uwzględniono jeszcze danych ze Słowenii i Izraela, które później wstąpiły do OECD) zajmujemy całkiem dobre 14 miejsce z 4 982 882 abonentów.

Najwięcej połączeń Internetu szerokopasmowego mają Stany Zjednoczone, 83,3 mln, za którymi sporo w tyle znajdują się Japonia (33,5 mln abonentów) i Niemcy (25,6 mln).