Zmiany strukturalne „stają się głównym instrumentem dla przyspieszenia globalnego odrodzenia”, po tym jak wraz z recesją zniknęła stała obawa o spadek tempa wzrostu – podkreśla w dzisiejszym raporcie Pier Carlo Padoan, główny ekonomista Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W zeszłym tygodniu OECD stwierdziło, że odrodzenie gospodarcze nabiera tempa wśród najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Ale jeśli w USA i we Włoszech wzrost będzie większy w porównaniu z pierwszym kwartałem, to w Niemczech, Kanadzie, Francji i Wielkiej Brytanii może dojść do zwolnienia jego tempa.„Reformy zwiększające poziom zatrudnienia z pewnością mogą okazać się pomocne dla konsolidacji fiskalnej” – dowodzi OECD.

Chodzi o „wzrost wydatków oraz reformy aktywnej polityki rynku pracy, zredukowanie dualizmu praca-rynek poprzez wdrożenie reform chroniących stanowiska pracy i poprawę programów transferów socjalnych”.Chociaż stopa bezrobocia w 17 krajach strefy euro spadła w lutym do 9,9 proc. wobec 10,0 proc. odnotowanych w styczniu, firmy w Europie nie spieszą ze zwiększaniem zatrudnienia, gdyż gospodarki Eurolandu wykazują oznaki spowolnienia.

W marcu spadły nastroje w kolach gospodarczych i osłabło tempo wzrostu produkcji przemysłowej”.„Brak zrównoważonych finansów publicznych nakazuje również pilne podjęcie innego rodzaju reform strukturalnych”, jak poprawa systemów podatkowych, co może zmniejszyć deficyty – podkreśla OECD.