Komisja Rozszerzona Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol zatwierdziła na przyszły rok stawki tzw. opłat trasowych państw członkowskich należących do organizacji, w tym Polski.

W październiku ULC poinformował, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przesłała do Urzędu do konsultacji propozycję nowej stawki tzw. opłaty trasowej na przyszły rok w polskiej przestrzeni powietrznej, która miałaby wynieść ok. 154,90 zł. W tym roku opłata ta wynosi 39,93 euro (ok. 166 zł).

ULC przypomina, że stawka ta co miesiąc jest ponownie przeliczana na euro przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany euro na walutę krajową z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot.

Opłata trasowa jest naliczana i pobierana przez Centralne Biuro Opłat Trasowych Eurocontrol w Brukseli. W skład Eurocontrol wchodzi 38 państw; Polska należy do tej organizacji od września 2004 roku.