"Dzisiejsza sytuacja Orlenu, poziom zadłużenia i inwestycje, które musimy poczynić, są na tyle jeszcze trudne, że z punktu widzenia zarządzania firmą nie czujemy, że jesteśmy w komfortowej sytuacji, więc ja bym ze zbytnim optymizmem do planów rekomendacji wypłaty dywidendy nie podchodził" - powiedział ISB Krawiec.

Pod koniec października wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk nie wykluczył wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok, jednak zastrzegł, że będzie to możliwe, jeśli trend pozytywnych wyników będzie kontynuowany.

Spółka PKN Orlen miała 1258,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 940,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik w IV kwartale że być gorszy niż w III kwartale

W środę prezes Orlenu Jacek Krawiec zasugerował jednak, że wynik PKN Orlen w IV kw. może być gorszy od III kw., z powodu dużej zmienności otoczenia makro, w tym umacniającego się ostatnio dolara. W czerwcu 2010 roku ZWZ PKN Orlen zdecydowało o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2009 rok w wysokości 1,63 mld zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacenie dywidendy.