- Umowę dotyczącą. udzielenia kredytu w kwocie 225 mln euro, przeznaczonego na realizację odcinka od Strykowa do Tuszyna podpisali w Warszawie Tomasz Mironczuk, Prezes Banku Gospodarstwa i Philippe Maystadt, Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. -- poinformowała gazetęprawną.pl Magdalena Kałdunek-Soroczyńska z Biura Prasowego BGK.

Projekt obejmuje budowę odcinka dwujezdniowej płatnej autostrady, o długości 37,3 km ze Strykowa do Tuszyna (Transza A) i stanowi część budowy ok. 177 -- kilometrowego odcinka autostrady A1 ze Strykowa do Pyrzowic. EBI wyraził także gotowość udzielenia kolejnych kredytów na finansowanie autostrady Stryków- Pyrzowice  do kwoty 575 mln EUR.

Z założeń planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego na 2010 r. wynika, że z pierwszej uruchomionej transzy zostaną m.in. zrefinansowane wydatki poniesione na ten projekt z budżetu państwa i KFD a także finansowane będą wydatki bieżące.Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy.

Jego główną misją jest obsługa sektora finansów publicznych . Bank realizuje rządowe programy społeczno -- gospodarcze (np. wspieranie eksportu towarów i usług) oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Prowadzi również działalność na rynku korporacyjnym.