"Jeśli chodzi o cały region, nikt nie oczekuje pogorszenia sytuacji ekonomicznej. Fundusze planują nowe transakcje. Dostępność i finansowanie długu też się nie zmieni i to jest pozytywne" - powiedział, prezentując we wtorek wyniki badania, partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte Oliver Murphy.

Jak podkreślił, w Polsce "widać na horyzoncie duże transakcje, które mogą przyciągnąć fundusze jeszcze nieobecne na rynku polskim". Deloitte wymienia tu m.in. planowane przez fundusze private equity zakupy spółek Emitel, Aster czy Polkomtel. "Po kilkuletnim okresie bardzo dużego wahania nastrojów można wysnuć wniosek, że mamy do czynienia z erą nowej normalności na rynku funduszy" - ocenił Murphy.

Z zaprezentowanych przez Deloitte danych wynika, że po dużym spadku inwestycji i skupieniu się na zarządzaniu posiadanymi portfelami w kryzysowych latach 2008 i 2009, fundusze private equity znów inwestują, choć zachowują ostrożność.

Deloitte ocenia, że Polska pozytywnie wyróżnia się na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej

"Jesteśmy w lepszej sytuacji niż dwa lata temu. Specjaliści zajmujący się private equity widzą poprawę, choć zachowują ostrożność. Chętnie inwestują w branże +defensywne+, mniej ryzykowne i bardziej odporne na działania koniunktury, jak dobra konsumpcyjne, telekomunikacja, handel, ochrona zdrowia" - powiedziała wicedyrektor Działu Doradztwa Finansowego Deloitte, Katarzyna Sermanowicz-Giza.

Deloitte ocenia, że Polska pozytywnie wyróżnia się na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wskazuje tu na dobre dane makroekonomiczne, stabilną i lepszą niż w innych krajach sytuację sektora bankowego, dużą liczbę działających funduszy oraz fakt, że w czasie kryzysu finansowego żaden fundusz nie wycofał się z Polski.

Raport sporządzono w listopadzie 2010 r. na podstawie odpowiedzi na ankiety od kilkuset funduszy private equity, działających w Europie Środkowo-Wschodniej. Podobne badania Deloitte sporządza co pół roku.

Private equity to rodzaj działalności inwestycyjnej, polegającej na kupowaniu przez fundusz udziałów w spółkach nienotowanych na publicznych rynkach z zamiarem zwiększenia w różny sposób ich wartości i odsprzedania - średnio po kilku latach - z zyskiem.