W ocenie ministra finansów Jacka Rostowskiego wzrost gospodarczy w tym roku będzie znacząco wyższy niż odnotowany w 2009 roku wzrost na poziomie 1,7 proc.

"Wzrost PKB w tym roku będzie znacząco wyższy niż 2009 roku i jak wskazują prognozy organizacji międzynarodowych, jeszcze wyższy w przyszłym roku" - powiedział w piątek na konferencji Rostowski.

Według danych GUS wzrost PKB w 2009 roku wyniósł 1,7 proc. w ujęciu rdr.

"Budżet, który jest teraz debatowany w Sejmie zawiera działania po stronach wydatkowej i dochodowej na 1 pkt proc., czyli na 13 mld zł. Ogólna poprawa deficytu strukturalnego to 1,2 proc. PKB. Podobna skala będzie w 2012 i 2013 roku" - podkreśla minister finansów.

MF prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2010 roku wyniesie 7,9 proc. PKB oraz że najpóźniej w 2013 roku spadnie poniżej 3 proc. PKB.

"Budżet na 2011 rok zawiera znaczne obniżenie deficytu, na 2012 i 2013 r. planujemy dalsze znaczące ograniczanie deficytu. Najpóźniej w 2013 roku zejdziemy poniżej 3 proc. PKB, czyli wyjdziemy z nadmiernego deficytu według metodologii Unii Europejskiej" - powiedział Rostowski.