Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorek w komunikacie, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację 3 projektów infrastrukturalnych. Chodzi o kredyty, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaciąga na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są projekty drogowe m.in. budowa autostrad i modernizacja dróg.

Jak podało CIR, chodzi o budowę trzech odcinków autostrad: A1 (Maciejów-Sośnica-Gorzyczki), A4 (Zgorzelec-Krzyżowa) oraz A6 (Klucz-Kijewo). "Zgodnie z szacunkami EBI, całkowity koszt inwestycji zawartych w tym projekcie wynosi 1098 mln euro. Udział w finansowaniu budowy przez kredyty EBI określono na poziomie 500 mln euro. Do tej pory EBI udzielił kredytu w wysokości 300 mln euro. Zgodnie z umową, BGK wystąpił o dodatkową kwotę kredytu w wysokości 200 mln euro" - napisano w komunikacie.

W przypadku modernizacji dróg, BGK wystąpił do EBI o udzielenie kredytu w wysokości 450 mln euro.

Kolejny wniosek BGK dotyczy objęcia gwarancją spłaty kredytu zaciągniętego w EBI w wysokości 350 mln euro na budowę autostrady A1 od Torunia do Strykowa. "Koszt całej inwestycji wynosi 1850 mln euro. Umowa finansowa pomiędzy BGK a EBI przewiduje możliwość udzielenia kolejnego kredytu w wysokości 550 mln euro na dalszą realizację budowy tego odcinka autostrady" - podał CIR.

We wszystkich projektach Skarb Państwa gwarantuje m.in. spłatę 100 proc. kredytu i 100 proc. odsetek. (PAP)

aop/ pad/ ura/