Podczas środowego posiedzenia plenarnego Senatu Kleina przedstawił sprawozdanie komisji z prac nad ustawą okołobudżetową. Senator powiedział, że komisja rozumie, iż rozszerzenie ulg dla niewidomych jest ważną sprawą z punktu widzenia społecznego.

"Niewidomi korzystają już z dofinansowania przejazdów. Podwyższenie ulg do 95 proc. nie jest możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa. Główny powód polega na tym, że nie można tego zrobić na tym etapie prac w ustawie okołobudżetowej" - tłumaczył Kleina.

O zmiany w zakresie ulg na przejazdy komunikacją publiczną dla osób niewidomych zaapelował podczas ostatniego posiedzenia senackiej komisji finansów publicznych i budżetu przewodniczący Koła Śródmieście Polskiego Związku Niewidomych Jerzy Waldemar Figiel.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. przywrócenie studentom 51-proc. ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego

Komisja zwróciła się do resortu finansów z prośbą o analizę skutków budżetowych takiego rozwiązania i ocenę możliwości wprowadzenia ulgi przy okazji prac nad ustawą okołobudżetową.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. przywrócenie studentom 51-proc. ulgi na przejazdy środkami transportu publicznego. Zdaniem związku niewidomych, polski ustawodawca uznaje, że inwalidzi nie potrzebują takiego wsparcia jak studenci.

Obecnie niewidomi korzystają z ulg w wysokości od 37 proc. do 49 proc., w zależności od rodzaju transportu i biletów. Za bilety miesięczne na pociągi pospieszne i ekspresowe muszą jednak płacić 100 proc. Związek proponował wprowadzenie ulg w wysokości od 49 do 95 proc.

Zgodnie z ustawą z obecnych 6395,7 zł do 4 tys. zł obniżony zostanie zasiłek pogrzebowy

Poprawkę rozszerzającą ulgi dla niewidomych zgłosił senator Zbigniew Romaszewski. "Jeżeli dajemy ulgi studentom, to chyba słusznie. Ale jeśli ktoś nie jest w stanie się samodzielnie poruszać, to chyba tym bardziej powinien z ulg móc korzystać" - argumentował. Dodał, że jego zdaniem jest to element sprawiedliwości społecznej.

Uchwalona przez Sejm ustawa okołobudżetowa przewiduje m.in. zmianę stawek podatku VAT od 1 stycznia 2011 r. do końca grudnia 2013 r. W tym czasie będą obowiązywać trzy nowe stawki VAT: 5 proc., 8 proc. i 23 proc. Wprowadzona zostanie 5-proc. stawka na żywność, książki i czasopisma specjalistyczne.

Zgodnie z ustawą z obecnych 6395,7 zł do 4 tys. zł obniżony zostanie zasiłek pogrzebowy.