W jakiej trumnie chce być pan pochowany? Proponuję pani trwały, elegancki pośmiertny makijaż – usłyszymy od przedstawicieli firm pogrzebowych. Polacy będą mogli też wybrać zakład pogrzebowy, który ich pochowa. Firmy pogrzebowe wraz z bankami przygotowały nowy rodzaj polisy ubezpieczeniowej. Jest on odpowiedzią na ustawową propozycję obniżenia zasiłku pogrzebowego o ponad 1/3 dotychczasowej wysokości.

– Śmierć to wydarzenie nieuchronne, a każdy pragnie godnego pochówku. Z konsultacji z przedstawicielami branży pogrzebowej wynika, że ze zredukowanego zasiłku bardzo trudno będzie wyprawić choćby skromny pochówek – mówiWojciech Hetmaniuk, prezes zarządu FB Millton.

Nowatorski produkt ubezpieczeniowy o nazwie Allianz Semper (łac. semper – zawsze) powstał w wyniku współpracy zakładu ubezpieczeniowego Allianz Polska z FB Millton – firmą z Koszalina zajmującą się doradztwem finansowym i dwiema największymi organizacjami funeralnymi. Ich partnerem jest jeden z popularnych banków (z uwagi na funeralny kontekst prosi o niepodawanie nazwy). Polisa ma wejść w życie od przyszłego tygodnia.

Polisa Allianz Semper skierowana jest do osób, które ukończyły 18. rok życia. W przypadku wyboru najskromniejszego pakietu brązowego (wartość 10 tys. zł) w przypadku zgonu na pogrzeb zostanie przeznaczone 4,5 tys. zł, resztę kwoty dostanie rodzina lub inne osoby wyznaczone przez właściciela polisy.

Pakiet srebrny jest wart 20 tys. zł, a koszt usługi pogrzebowej to ok. 6 tys. zł.

Pakiet złoty to 30 tys. zł, a pogrzeb za ok. 8,5 tys. zł.

Miesięczna składka – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych i uzależniona będzie m.in. od wieku, płci i czasu trwania ochrony.

Pakiety różnią się standardem. W brązowym i srebrnym ciało może przebywać w chłodni do 5 dni. W złotym nie ma limitu czasowego. Pakiet brązowy przewiduje trumnę bukową lub dębową z krzyżem drewnianym, wybicie spodu i wieka kołdrą z koronką, na bokach trumny cztery uchwyty plastikowe. Pakiet srebrny to już sarkofag dębowy z krzyżem metalowym, koronkami. Pakiet złoty to luksus: sarkofag dębowy lub połączony z drewnem egzotycznym (w opcji z dzielonym wiekiem). Do tego krzyż metalowy, kołdra pikowana, cztery uchwyty metalowe. Posiadacze złotego pakietu ostatnią podróż odbędą w karawanie limuzynie. Jeśli są zwolennikami kremacji, mogą liczyć na urnę wysokiej klasy, ogromny wieniec z kalii na stojaku (dla porównania: w brązowym dużo skromniejszy wieniec z goździków).

Propozycja planowania pogrzebów za życia, wykupywania polis i wyboru zakładu pogrzebowego to tylko pójście o krok dalej od budowania sobie grobowców za życia. Na dodatek – co podkreśla Tomasz Salski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Funeralnego – pozytywnie wpłynie na branżę, kształtując podstawy zdrowej konkurencji.

– Przedsiębiorcy pogrzebowi będą przykładali większą wagę do jakości usług. Inaczej klient nie wskaże tego zakładu do pochówku w swojej polisie – podkreśla Salski.

Podobne polisy są w sprzedaży w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. – W Holandii częstym prezentem z okazji narodzin dziecka jest polisa trumienna – mówi prof. Kazimierz Szewczyk, kierownik Zakładu Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Według niego polisa pogrzebowa świadczy o szacunku nie tylko do maksymy memento mori, ale i do żyjących, bo „najbliżsi nie będą musieli zastanawiać się, jaką trumnę wybrać i skąd wziąć pieniądze na oprawę ceremonii”.

Zasiłek pogrzebowy po nowemu: 4 tys. zł

Od marca 2011 r. zasiłek ma być stały i wynosić 4 tys. zł. Zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z 17 września br. Nowe brzmienie zyska art. 80 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 6395,70 zł. Wysokość świadczenia jest modyfikowana co trzy miesiące, ponieważ stanowi dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. W projekcie zaplanowano także zmiany wysokości zasiłku dla służb mundurowych. Nie może on być mniejszy niż 4 tys. zł i stanowić (w zależności od rodzaju służby) 60 proc. dwu- lub trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego.

Urzędnicy Ministerstwa Finansów wyliczyli, że zmniejszenie zasiłku pogrzebowego do 4 tys. zł tylko w skali 10 miesięcy 2011 r. pozwoli zaoszczędzić 862,3 mln zł. Proponowane regulacje dotyczące obniżenia zasiłku pogrzebowego dla służb mundurowych zmniejszą wydatki budżetu państwa o prawie 3,85 mln zł.

Projekt ustawy z 17 września br. jest traktowany priorytetowo. Proces legislacyjny powinien się zakończyć w tym roku.