Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 22,07 mln zł wobec 25,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 53,97 mln zł wobec 53,97 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 76,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 81,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 165,45 mln zł wobec 147,94 mln zł. W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 64,63 mln zł zysku netto wobec 70,01 mln zł zysku rok wcześniej.