„Przygotowujemy dokumentację programu emisyjnego na kwotę 2 mld euro. Początkowo planowaliśmy rozpoczęcie programu w 2010 roku, ale obecnie sądzimy, że nastąpi to trzy do sześciu miesięcy później” – powiedział Topolnicki w telewizji TVN CNBC.

Spółka wchodzi na rynek dłużny w celu sfinansowania rozbudowanych wydatków inwestycyjnych. Tego samego dnia PGE podpisało program w sprawie emisji papierów dłużnych w Polsce na kwotę 10 mld złotych.