Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego ubezpieczyciel rośnie jak na drożdżach. W ciągu roku towarzystwo podwoiło swoją sprzedaż. Wzrost przypisu składki o prawie 100 proc. w ciągu roku to przede wszystkim zasługa TU na Życie Europa. Koncentruje ono swoją działalność na sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Chodzi o polisolokaty i produkty strukturyzowane.

3,5 mld zł składki

Ich popularność oraz wykorzystanie sieci sprzedaży w ramach Grupy Getin Holding (m.in. Open Finance) powoduje, że w segmencie życiowym sprzedaż Europy rośnie w błyskawicznym tempie. Po trzech kwartałach ubiegłego roku zebrała ona 1,8 mld zł składki. Tymczasem po dwóch kwartałach tego roku było to już 2,7 mld zł, a na koniec września aż 3,5 mld zł.

Jeśli w tym tempie będzie się nadal rozwijać, to już niedługo może zostać liderem polskiego rynku ubezpieczeń życiowych. Obecnie największy udział ma w nim PZU Życie, które w pierwszym półroczu zebrało 3,7 mld zł składki (dane za III kw. będą znane w przyszłym tygodniu).

Wzrostowi sprzedaży spółki życiowej towarzyszą rosnące zyski. Spółka życiowa zakończyła III kwartał zyskiem na poziomie 56,5 mln zł wobec 31 mln zł rok wcześniej. Dysproporcja między przychodami a zyskiem to efekt postawienia na produkty inwestycyjne, które charakteryzują się niską rentownością.

Według Jacka Podoby, prezesa TU Europa, spółka będzie dążyła do zwiększenia swoich zysków i dlatego chce postawić na produkty związane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dodatkowym powodem jest wyczerpywanie się potencjału wzrostu sprzedaży pozostałych typów produktów inwestycyjnych. – Nie należy się spodziewać, że ten segment rynku ubezpieczeniowego będzie rósł tak szybko jak do tej pory – mówi Jacek Podoba.

Wyjaśnia, że towarzystwo, podobnie jak reszta branży, przygotowuje się do wejścia nowych unijnych regulacji (Solvency II), które ograniczą możliwość koncentrowania sprzedaży na jednym kanale dystrybucyjnym. W przypadku polisolokat i struktur są to banki. Prezes nie odpowiedział na pytanie, czy z tego powodu w przyszłym roku Europa odnotuje spadek przypisu składki w segmencie życiowym.

Majątkowa rośnie wolniej

W porównaniu z TU na Życie Europa spółka majątkowa grupy odnotowała, mimo wzrostu przypisu składki (do 375 mln zł), spadek wyniku netto. Jej zysk po trzech kwartałach tego roku wyniósł 52,7 mln zł wobec 59 mln zł rok wcześniej.

Krzysztof Mędrala, wiceprezes TU Europa, tłumaczy to słabszą sprzedażą kredytów bankowych spowodowaną wejściem w sierpniu rekomendacji T. W jego ocenie banki w oczekiwaniu na nowe regulacje spowolniły akcję kredytową, co odbiło się na sprzedaży polis ochronnych.