Ludwik Sobolewski: Zależy mi na tym, żeby polski rynek giełdowy był maszyną ułatwiającą przepływ kapitału, zasilającą gospodarkę i uruchamiającą innowacyjne projekty.
Jak samopoczucie?
Bardzo dobre.