Dniem dywidendy jest 23 października 2010 r., a dniem wypłaty dywidendy 20 grudnia 2010 r.

Zarząd banku oświadczył, że dywidenda zostanie wypłacona w związku z tym, że PKO BP nie przejmie kontroli nad innym bankiem z siedzibą w Polsce, co było warunkiem zawieszającym wypłatę dywidendy.

Na kapitał zapasowy trafi 50 mln zł, a na kapitał rezerwowy 7,15 mln zł.