Premier Donald Tusk powiedział we wtorek, że pieniądze ze sprzedaży przez Polskę uprawnień do emisji CO2 powinny być przeznaczone na m.in. ocieplenie szkół, szpitali i budynków użyteczności publicznej.
Reklama

"Skupiamy się na tym, aby te środki, zgodnie z naszą intencją, którą sformułowaliśmy wiele miesięcy temu, przed pierwszą sprzedażą uprawnień związanych z emisją CO2, służyły przede wszystkim (...) modernizacji termoizolacyjnej domów użyteczności publicznej. Po drugie, myśleliśmy o tym, żeby te pieniądze szły na taki narodowy program termoizolacji szkół i szpitali" - zaznaczył premier na konferencji prasowej.

Tusk podkreślił, że najważniejszym partnerem Polski w sprzedaży uprawnień do emisji CO2 są obecnie Japończycy.

"Jesteśmy na razie na etapie listu intencyjnego. Poprosiłem też o szczegółowe informacje dotyczące właśnie listy projektów, które mogłyby być finansowane ze sprzedaży tych uprawnień Japończykom. Cena proponowana jest atrakcyjna z naszego punktu widzenia. Ale chcę mieć pewność, że te projekty uwzględniają w przygniatającej proporcji właśnie termoizolację czy termomodernizację budynków szkolnych i szpitalnych w Polsce" - dodał.

Umowy na sprzedaż praw do emisji CO2 z Hiszpanią, Japonią i Irlandią

Umowy na sprzedaż praw do emisji CO2 Polska podpisała z Hiszpanią (25 mln zł), Japonią (dwie umowy na łączną sumę 40 mln zł) i Irlandią (15 mln euro). Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży praw do emisji wpływają na specjalne subkonto w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i mogą być wydawane w formie dotacji.

Polska posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek emisji CO2, którą zgodnie z Protokołem z Kioto może sprzedać; to 0,5 mld tych jednostek na lata 2008-2012.