Właściciele domów i wspólnoty mieszkaniowe będą mieli łatwiejszy dostęp do państwowych dopłat do kosztów montażu i zakupu kolektorów słonecznych.
Kolektory słoneczne są to urządzenia do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia, która do niego dociera, zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (np glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).
W obrocie występują kolektory: płaskie (gazowe, cieczowe lub dwufazowe), płaskie próżniowe, próżniowo-rurowe, skupiające i specjalne.
Program udzielania dotacji finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu wynosi 300 mln zł do wykorzystania w latach 2010 – 2014 na montaż 200 tys. mkw. kolektorów.
– Pozwoli to na produkcję energii odnawialnej na poziomie 356 tysięcy GJ/rocznie. Dzięki temu emisja dwutlenku węgla do atmosfery powinna zostać ograniczona o około 35 tys. ton rocznie – tłumaczy Kazimierz Lasecki, prezes zarządu Action Energy.
Szacuje się, że wartość inwestycji w latach 2010 – 2014 wyniesie 700 mln zł. Natomiast planowana powierzchnia kolektorów do zamontowania to 200 tysięcy mkw., zaś szacowana ilość związanych z tym inwestycji wyniesie od 40 tys. do 50 tys.
Z dotacji na zainstalowanie kolektorów będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy wykażą się prawem do budynku, oraz wspólnoty mieszkaniowe, które będą chciały wykorzystać kolektory we własnych budynkach.
Natomiast nie będzie mogła z niej skorzystać osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, która jest odbiorcą ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.
Udzielanie dotacji powinno zwiększyć udział Polski w europejskim rynku kolektorów słonecznych. Teraz wynosi on tylko 2 proc., natomiast w Niemczech – 44 proc., we Włoszech – 9 proc., Hiszpanii – 9 proc., Francji – 8 proc., Austrii – 7 proc. i w Grecji – 6 proc.
Pakiet Energetyczny Unii Europejskiej zakłada, że do 2020 r. udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem musi wzrosnąć do 15 proc. Z danych szacunkowych wynika, że do końca 2010 r. udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem wyniesie najwyżej 5,5 proc.
– Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym od otrzymanej dotacji beneficjent ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy – mówi Sebastian Paszek właściciel Watt.
Zapłata podatku automatycznie zmniejsza kwotę przyznanej dotacji.
Dotacje będą udzielane za pośrednictwem banków, które podpisały umowy o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast realizacja kredytu nastąpi przez pokrycie udokumentowanych faktur zleceniami płatniczymi inwestora na konto dostawcy dóbr i usług.
Projekt Dotacja na kolektory przewiduje, że dotacja wynosi 45 proc. kapitału kredytu, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych. Chodzi tutaj zarówno o wydatki na zakup, jak i na montaż kolektorów słonecznych. Dotacje będą wypłacane tylko na kolektory spełniające normy PN EN-12975-2, lub posiadające certyfikat Solar Keymark.
Dokumenty potwierdzające te cechy kolektorów powinny zostać wydane w ciągu ostatnich pięciu lat. Wystawione wcześniej nie będą brane pod uwagę.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat dla osób fizycznych, a 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych. Natomiast karencja w spłacie może wynosić nawet do 6 miesięcy. W okresie spłaty bank skontroluje realizację inwestycji.