Komisja Europejska zdecydowała w czwartek o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy z 2007 roku o płatnościach transgranicznych za pomocą kart płatniczych i kredytowych czy przelewów bankowych.KE pozwała w czwartek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy z 2007 r. o płatnościach transgranicznych za pomocą kart płatniczych i kredytowych czy też przelewów bankowych. Polska jest jedynym krajem w UE, który nie wdrożył dyrektywy.

Czas na wdrożenie dyrektywy minął 1 listopada 2009 roku. KE od kwietnia domagała się od Polski wdrożenia dyrektywy o usługach płatniczych w UE. Listowne napominania nie przyniosły rezultatu i dlatego KE skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

"W odpowiedzi na formalne wezwanie do wdrożenia dyrektywy wystosowane przez Komisję (w czerwcu - PAP) władze polskie stwierdziły, iż nie będą w stanie dokonać wdrożenia dyrektywy wcześniej niż na początku 2011 roku" - poinformowała KE.

Dyrektywa wprowadza w UE "Jednolity Obszar Płatniczy". Zapewnia on obywatelom i firmom w UE, że płatności zagraniczne są dokonywane tak jak we własnym kraju, w sposób równie łatwy, tani i bezpieczny. Przewiduje np., że wszystkie krajowe przelewy elektroniczne mają być realizowane w ciągu jednego dnia; taka sama zasada obowiązuje także w strefie euro.

Dotąd kraje miały swoje własne zasady dotyczące płatności, co powodowało dodatkowe koszty i utrudnienia. Jednolity obszar ma być też korzystny dla instytucji finansowych świadczących usługi płatnicze i umożliwić im konkurencję na całym unijnym rynku.

Dyrektywa stosuje się do wszystkich krajów i wszystkich walut UE, zapewniając jednocześnie podstawę prawną dla budowy Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego (SEPA) w strefie euro.

Jedenaście miesięcy po upływie ostatecznego terminu wdrożenia dyrektywy do przepisów krajowych Polska pozostaje jedynym państwem, które nie wywiązało się z tego obowiązku.

O opóźnieniach z wdrożeniem dyrektywy alarmowali na początku roku także eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, mimo że projekt gotowej ustawy na stronie Ministerstwa Finansów datowany był na 25 września 2009 roku. Zdaniem Lewiatana chodzi o "bardzo ważną i korzystną dla klientów instytucji finansowych ustawę". Dyrektywa ustanowi bowiem wspólne standardy realizacji usług płatniczych oraz zwiększy przejrzystość kosztów ponoszonych przez klientów. Dzięki temu koszty świadczenia usług płatniczych będą niższe.