"Pewne propozycje muszą być tylko dla strefy euro, bo nie mamy podstawy prawnej, by były wiążące dla wszystkich członków UE" - powiedział PAP w poniedziałek rzecznik komisarza ds. walutowych Olli Rehna, Amadeu Altafaj Tarido.

Od czasu kryzysu greckiego w UE toczy się dyskusja, jak zmusić kraje do większej dyscypliny budżetowej. Niemiecki pomysł wprowadzenia nowych sankcji dla krajów, które niewystarczająco redukują dług i deficyt publiczny, ogólnie został przyjęty przez partnerów w UE, ale zdaniem prawników wymaga zmiany traktatu UE.

Jedynie wprowadzenie sankcji dla strefy euro nie wymaga zmiany traktatu. Dlatego, wykorzystując art. 136 traktatu odnoszący się wyłącznie do unii walutowej, KE ma zaproponować w środę, by można było żądać od krajów euro złożenia nieoprocentowanego karnego depozytu, który UE odmrażałaby po powrocie do właściwej polityki gospodarczej.

Zgodnie z nieoficjalnymi przeciekami prasowymi, te depozyty miałyby wynosić nawet do 0,2 proc. PKB płaconych za wyłamywanie się z planów redukcji deficytu oraz długu publicznego.

Pomysł Rehna przypomina nieco polską propozycję reguły wydatkowej

Według niemieckiego dziennika "Handelsblatt", w środę KE przedstawi też propozycję, jak zapewnić trzymanie w ryzach wydatków publicznych. Gazeta pisze, że Rehn zarekomenduje krajom wprowadzenie do polityki budżetowej nowej zasady, by wydatki publiczne nie rosły w danym kraju szybciej niż jego PKB. Powołując się na dokument KE, dziennik pisze, że kraje, które złamią dyscyplinę budżetową byłyby zmuszane do ograniczenia wzrostu wydatków do poziomu "wyraźnie niższego" niż poziom wzrostu PKB.

Pomysł Rehna przypomina nieco polską propozycję reguły wydatkowej. Polegać ma na tym, że wydatki elastyczne budżetu będą rosły w tempie nie wyższym niż 1 proc. ponad stopę inflacji rocznie.

"Najważniejszą rzeczą z punktu widzenia Polski i całej UE jest, by wzmocnić maksymalnie Pakt Stabilności i Wzrostu. W tym zakresie jesteśmy zdecydowani na bardzo daleko idące kroki. Popieramy także postulat niemiecki, aby był trwały mechanizm rozwiązywania kryzysów. Myślę, że po tym kryzysie finansów publicznych całej Europy, który przeżyliśmy w kontekście problemów Grecji i kilku innych krajów, jest konieczne, abyśmy ten pakt wzmocnili w zasadniczy sposób. To wszystko także wymaga równego traktowania wszystkich krajów" - powiedział w poniedziałek minister finansów Jacek Rostowski.

Przyjechał on do Brukseli na kolejne spotkanie w ramach grupy task force pod przewodnictwem szefa Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, by dyskutować dokładnie ten sam temat: jak wzmocnić dyscyplinę budżetową i zarządzanie gospodarcze w UE.