Cztery ministerstwa: zdrowia, środowiska, rolnictwa i sportu, a także biznes i uczelnie wspólnie uruchamiają program Eko-Polska. Za 200 mln zł.
Wirtualną platformą programu będzie ogólnopolski portal ekologiczny, który ma zostać uruchomiony do końca roku. Będzie promował ekologiczny styl życia, ekoturystykę, żywność ekologiczną oraz informował o technologiach przyjaznych środowisku.
– Na razie udało nam się wygospodarować 200 mln zł na promocję środowiska i innowacyjne badania w dziedzinie jego ochrony – mówił dr Jarosław Klimczak z Zespołu Międzyresortowego Programu Eko-Polska podczas konferencji na SGGW. Taką bowiem kwotą łącznie dysponują na ten cel ministerstwa, a także organizacje, takie jak Polska Izba Turystyki.
Ministrowie chcą wspólnie przeprowadzać ekologiczne inicjatywy, choćby związane z termomodernizacją obiektów turystycznych. Eko-Polska ma również za zadanie łączyć siły uczelni (takich jak SGGW czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, które już przystąpiły do udziału w programie) z firmami (już dołączyły m.in. PGNiG i Bank Ochrony Środowiska).
– Często Ministerstwo Nauki nie wykorzystuje środków przeznaczonych na badania i ich wdrażanie, bo np. uczelni nie stać na zakup drogich urządzeń, a dzięki platformie będą to mogły zrobić z firmami – mówił Klimczak.
db