– Myślę, że ich przyjęcie to kwestia najbliższych dni. Potem rozpoczną się prace nad projektem ustawy, która powinna być gotowa w drugim kwartale 2011 r. – powiedział Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Ustawa wejdzie jednak w życie dopiero w 2013 r. Do tego czasu rząd chce przesunąć otwarcie rynku pocztowego. Oznacza to, że przez najbliższe trzy lata Poczta Polska utrzyma monopol na dostarczanie listów o wadze do 50 g. Do 2016 r. PP zachowa też status operatora powszechnego, który musi dostarczać listy także na obszarach nierentownych, ale może liczyć na państwową rekompensatę.

– Po tym okresie operator powszechny wybierany będzie w konkursie, do którego w formie konsorcjum stanąć będą mogli także operatorzy prywatni – dodaje Maciej Jankowski.

Zanim dojdzie do otwarcia rynku, PP musi się zrestrukturyzować, oszczędzając 1,5 mld zł w 5 lat. Ma to pomóc sprostać konkurencji prywatnych operatorów, takich jak InPost, PGP czy PAF.