Z komunikatu Autorite de la Concurrence wynika, że banki bezprawnie inkasowały 4,3 centy od 80 proc. czeków wymienianych we Francji w okresie od stycznia 2002 roku do lipca 2007 roku. Za podobne usługi banki nadal domagają się dwóch dodatkowych opłat, które nie są proporcjonalne do kosztów całej operacji – podkreślił urząd.

W procederze uczestniczyły BNP Paribas, największy bank Francji i francuski oddział HSBC, jednego z największych holdingów finansowych na świecie. Brały w nim udział także Banque de France, BPCE, Banque Postale, Confederation Nationale du Credit Mutual, Credit Agricole, Credit du Nord, CIC, LCL i Societe Generale.

Banki podniosły swoje opłaty podczas przechodzenia na nowy system cyfrowy w przekazywaniu czeków. Twierdziły, że muszą sobie w ten sposób zrekompensować spadek obrotów wynikający z utraty odsetek, gdyż środki na wpłatę czeków musiały zwalniać szybciej niż pod rządami starego systemu. Jednak urząd antymonopolowy oświadczył, że nie ma żadnych dowodów, które potwierdziłyby straty banków wskutek przejścia na nowy system.

Banki przestały pobierać komisyjne w wysokości 4,3 centa w 2007 roku jedynie „w wyniku presji, jaką stwarzały podejmowane operacje” – stwierdził Autorite de la Concurrence.