Inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe cieszą się coraz większą popularnością. W pierwszej połowie tego roku wartość aktywów zgromadzonych w nich wzrosła do ponad 32 mld zł – wynika z raportu Analiz Online.

Przybyło 1,3 mld zł

W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. aktywa ubezpieczeniowych funduszy wzrosły o 1,3 mld zł, czyli o 4,2 proc. To pokazuje, że UFK podnoszą się z kryzysu, który dotknął ich w 2008 r. Do rekordowego poziomu z połowy 2007 r., kiedy w funduszach zgromadzone było prawie 36 mld zł, brakuje już tylko 10 proc.

Wzrost aktywów UFK był pochodną dodatniego salda wpłat i umorzeń. W ciągu pierwszego półrocza napłynęło do nich łącznie 1,4 mld zł netto. To wynik znacznie lepszy niż w dwóch ostatnich latach, kiedy średnio było to 500 mln zł.

– Istotne znaczenie miały także wyniki z zarządzania. Mimo niekorzystniej koniunktury na rynku akcji większości zarządzających udało się wypracować dodatnie stopy zwrotu – twierdzą analitycy Analiz Online. Podkreślają przy tym dodatkowy wpływ pomyślnej sytuacji na rynku obligacji skarbowych. Indeks IROS, mierzący stopy zwrotu benchmarkowych obligacji o stałym oprocentowaniu, wzrósł w tym czasie o prawie 4 proc., co przełożyło się na zyski funduszy o profilu bezpiecznym.

W pierwszej połowie roku wzrost aktywów odnotowały duże fundusze, zarządzane przez firmy o kapitale większym niż 350 mln zł. Na 23 monitorowanych przez Analizy Online ubezpieczycieli, 19 zwiększyło w ciągu pierwszego półrocza tego roku wartość aktywów w swoich UFK.

Czołówka bez zmian

W porównaniu z grudniem 2009 r. w pierwszej dziesiątce największych ubezpieczycieli (pod względem zgromadzonych w UFK środków) nie doszło do przetasowań. Niekwestionowanym liderem rynku pozostaje Aviva TUnŻ. Wydaje się ona poza zasięgiem konkurencji. Jej aktywa wzrosły do poziomu 10,8 mld zł, czyli o 0,7 proc. To słabiej niż rynek, jednak jego bezpośredni rywale także nie mają za sobą dobrego półrocza. Aegon TUnŻ ma obecnie 14,1 proc. udziałów w rynku UFK, a ING TUnŻ – ponad 10 proc.

Rekordzistą, jeśli chodzi o wzrost, jest Europa TUnŻ. W pierwszej połowie roku zgromadzone przez nią aktywa wzrosły aż o 79 proc. Jednak zawdzięcza to nie tylko zwiększonej aktywności na polu produktów powiązanych z UFK, lecz także efektowi niskiej bazy. Na koniec czerwca ubezpieczyciel zgromadził w swoich funduszach tylko 388 mln zł. Wśród mniejszych towarzystw dobrymi wynikami mogą także pochwalić się Benefia TUnŻ oraz BZ WBK-Aviva TUnŻ.

Wśród dużych graczy na rynku UFK wyraźnie wyższe od konkurencji tempo wzrostu wartości aktywów odnotowały jedynie TUnŻ Warta (prawie 30-proc. wzrost) oraz Axa Życie TU (ponad 25 proc.). Jak podkreślają autorzy raportu, w przypadku spółki życiowej z grupy AXA był to wpływ szybkiego rozwój sieci sprzedaży. Natomiast Warta TUnŻ swój dobry wynik zawdzięcza wzrostowi sprzedaży produktów inwestycyjnych, które są bardziej rentowne niż klasyczne ubezpieczenia ochronne.

Bezpieczne inwestycje

Nadal najbogatsze spośród ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych pozostają podmioty akcyjne. Ich majątek stanowi prawie 30 proc. aktywów wszystkich funduszy. Największą dynamikę odnotowały w ostatnim półroczu fundusze bezpieczne. Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach gotówkowych wzrosła o 20 proc., a w dłużnych o 17 proc.

Na początku września Analizy Online informowały, że przypis składki z tytułu ubezpieczeń na życie powiązanych z UFK wzrósł w pierwszej połowie tego roku o 1 mld zł (do 3,9 mld zł). Na koniec roku polisy z częścią inwestycyjną mają dać blisko 25 proc. składki zebranej przez ubezpieczycieli życiowych.

Ubezpieczyciele stawiają na produkty inwestycyjne ze stałą składką. Te z jednorazową wpłatą są mniej rentowne.