Mają to być targowiska, na których rolnicy będą mogli bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. "Wierzę, że to będą produkty szczególnej wartości, a większość z nich będą to wyroby tradycyjne, regionalne i ekologiczne" - mówił Sawicki. Podkreślił, że produkty te będą spełniały wymogi i standardy unijnego bezpieczeństwa żywności.

Pieniądze na ten cel mają pochodzić z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, przesuniętych z innych działań, w których pieniądze zostały w małym stopniu wykorzystane. Wstępnie resort planuje, że na ten cel będzie przeznaczonych 70 mln euro. "Są to wystarczające środki do sfinansowanie 300-320 targowisk powiatowych" ocenił minister. Przygotowaniem takich miejsc mają zająć się władze samorządowe.

Sawicki przypomniał, że zgodnie z przepisami rolnicy mogą sami wytwarzać i sprzedawać żywność w swoim gospodarstwie. Jego zdaniem powstanie takich rynków i targowisk ułatwi rolnikom handel i zbliży do konsumentów. Sawicki poinformował, że uruchomienie możliwości finansowania powstawiania takich targowisk obecnie jest konsultowane z Komisją Europejską