Natomiast według wstępnych danych za cały 2009 roku, do Polski przyjechało już tylko 11,89 mln zagranicznych turystów, co oznacza spadek o 8,3 proc. do 2008 r. Wpływy z turystyki zagranicznej w Polsce stopniały do 9 mld dolarów, wobec 11,77 mld dolarów w 2008 roku.

Tak branża turystyczna zareagowała na globalną recesję. Już w 2008 roku wzrost ruchu turystycznego na świecie zwiększył się zaledwie 1,9 proc., czyli znacznie poniżej średniej 5,2 proc. za poprzednie cztery lata. 

A było tak dobrze

W 2008 roku do Polski przyjechało 13 mln zagranicznych turystów, co uplasowało nasz kraj na czternastym miejscu na świecie.

To jednak przeszło sześciokrotnie mniej niż w przypadku Francji (79 mln przyjazdów), czterokrotnie mniej niż w USA (58 mln) i prawie dwukrotnie mniej niż przybyło do Turcji (25 mln), ale nieco więcej od Portugalii i Egiptu (po 12,3 mln przyjazdów).

Mimo to, przyszłość należy do turystów

Mimo ostatniego tąpnięcia turystyka należy do najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jeśli – jak podaje Światowe Organizacja Turystyczna – w 1950 roku na wakacje wyjechało na świecie tylko 25 mln ludzi, to obecnie w celach turystycznych wyjeżdża już ponad 800 mln ludzi, których liczba wzrastała średnio o 6,5 proc. rocznie.