Panel moderował Marc Coleman, Redaktor ekonomiczny, Newstalk 106 - 108 FM, Irlandia

Paneliści:
Francis Bailly, Wiceprezes ds. europejskich, GE, Belgia
Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego, Komisja Europejska, Polska
Waldemar Pawlak, Minister, Ministerstwo Gospodarki, Polska (do potwierdzenia)
György Szapáry, Doradca Premiera ds. Polityki Gospodarczej, Kancelaria Premiera, Węgry
Mirek Topolanek, Były Premier (2006-2009), ODS - Obywatelska Partia Demokratyczna, Czechy
Gunter Verheugen, Profesor Honorowy, Instytut Zarządzania Konfliktem, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Sesję rozpoczął Mirek Topolanek, były premier Czech, który stwierdził, że jednym z największych zagrożeń UE jest jej poprawność polityczna i niespójność budżetowa.

Gunter Verheugen: innowacja jest kluczem dla przyszłości UE i społeczeństwa europejskiego. Innowacja jest kluczem do rozwoju, ale nie ma jednej wspólnej strategii dotyczącej innowacji. Luka między UE a USA jest coraz większa, a gospodarki wschodzące coraz szybciej doganiają kraje europejskie. Europa musi skoncentrować się na nowoczesnej infrastruktury, gdyż to właśnie gwarantuje więcej innowacji.

Metodą nie jest podnoszenie podatków, które obciążą tylko obywateli i firmy. Konieczne jest zmienienie struktury wydatkowanie, przesunięcie w ramach dostępnego budżetu, by utrzymać konkurencyjność UE w globalizującym świecie.

Francis Bailly: bazując na badaniach przeprowadzonych przez GE w Brukseli, można śmiało powiedzieć, że ludzie wierzą w to, że innowacja podnosi jakość życia społeczeństw europejskich, wpływając szczególnie na stworzenie nowych miejsc pracy

Teraz, paradoksalnie, jest najlepszy czas na skok innowacyjny i położenie właśnie nacisku na innowacyjną infrastrukturę, która jest kluczem do rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Jarosław Bauc: Kryzys finansowy i recesja wpłynęły na wzrost zadłużenia w krajach zachodniej Europy, Zadłużenie całej UE niewątpliwie ukształtuje perspektywę budżetową Wspólnoty przy niechęci do podjęcia ryzyka przez rządy krajowe. Oznacza to, ze w perspektywie 2014 - 2020 budżet Unii będzie uszczuplony.

Georgy Szapary : według mnie przyszłość tego regionu to gospodarka oparta na wiedzy i zwiększenie produktywności. Kraje CEE w zasadzie pozostają w tyle za najbardziej rozwiniętymi, a świadczą o tym takie czynniki jak choćby rozwój nauki. Warto byłoby porozmawiać o tym, co trzeba zrobić aby poprawić poziom nauki i gospodarki opartej na wiedzy. W innym wypadku ten region nie będzie się rozwijał.

Janusz Lewandowski: Podczas ustalania warunków budżetu UE znacząca część stanowiły wydatki związane z polityką rolną, która jest szczególnie chroniona przez lobby międzyrządowe.

Gunter Verheugen: Aby wprowadzać innowacje w życie, musimy wprowadzić innowacje do europejskiego myślenia i bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów budżetowych.

Musimy skupić się nie tylko na edukacji w zakresie nowych dziedzin wiedzy, ale musimy również skupić się na kwestiach społecznych. Dyskusja wokół budżetu musimy skoncentrować się również na wartościach. Czas skupić się właśnie na wartościach, bo to one stanowią podstawę budżetu, a nie tylko i wyłącznie kwestie finansowe.

Innowacja zaczyna się w regionach.

Lewandowski: Innowacja polega na zupełnie nowych założeniach działania. To kwestia tworzenia kompletnie nowej kultury pracy w duchu innowacji. Małe i średnie firmy już pracują w duchu innowacji i rozpoczynają zupełnie nową erę w regionie.

Francis: mamy blisko 85 000 pracowników, kilka centrów inżynieryjnych - tak uważamy że GE jest tutaj innowacyjne. Ale potrzebne są pieniądze i wiedza jak je wykorzystać. Potrzeba większego entuzjazmu gospodarczego. Ja zawsze byłem osobą która mocno wierzyła, że najważniejszy jest dobry początek - musimy kultywować aurę innowacji.

Szapary: Europa ma braki w wykształceniu zawodowym, co odróżnia ją choćby od USA. Potrzebujemy zmniejszenia biurokracji w regionie CEE, jest to znaczna przeszkoda dla innowacji np. na Węgrzech. Potrzebujemy przejrzystości w sądownictwie. Uproszczenie systemu  prawnego i podatkowego. To tylko podstawowe postulaty.