Prezentacja ta oparta jest na raporcie Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum, WEF) dotyczącym konkurencyjności gospodarek.

W 2007 r. Polska była na 51 miejscu

Wzrost Polski o 7 miejsc w rankingu oznacza, że w ciągu dwóch lat pozycja Polski poprawiła się o 14 miejsc. W 2007 r. byliśmy na 51 miejscu, w 2008 r. na 53, m.in. za Rosją, Słowacją, Litwą, Czechami i Estonią. "W stosunku do tych krajów jesteśmy jedynym, który poprawił swoją pozycję, w stosunku do 2008 r., i to aż o 14 miejsc" - napisano w dokumencie.

Zdaniem członka zarządu NBP prof. Zbigniewa Hockuby wyniki raportu wskazują na to, że polska gospodarka poczyniła w ostatnim okresie spory postęp w zakresie konkurencyjności.

"Niewykluczone, że indeks konkurencyjności wyjaśnia zdolność Polski do absorpcji szoków, także tych związanych z ostatnim kryzysem, który na świecie jeszcze nie wygasł" - powiedział Hockuba podczas czwartkowej konferencji w NBP. "Jest możliwość dalszej poprawy konkurencyjności gospodarki, co byłoby kontynuacją procesu, który obserwowaliśmy w poprzednich dwóch latach" - dodał.

Awansowaliśmy do grupy stabilnych gospodarek

Doradca z Biura Struktur Rynkowych Instytutu Ekonomicznego NBP Piotr Boguszewski zwrócił uwagę, że Polska awansowała w rankingu do szóstej grupy państw o stabilnych gospodarkach, wśród ogółem ośmiu grup (ósma grupuje kraje o najwyższej konkurencyjności - PAP). Wraz z Polską w naszej grupie są tylko trzy kraje postsocjalistyczne.

Poprawa dzięki rynkom finansowym oraz infrastrukturze

Z prezentacji raportu wynika, że w okresie 2008-2010 największa poprawa nastąpiła w ramach filarów "rozwój rynków finansowych" i "instytucje" oraz "infrastruktura".

Boguszewski podkreślił, że konieczna jest intensyfikacja wysiłków w obszarach związanych z innowacyjnością gospodarki. "Mamy znaczną poprawę w zakresie infrastruktury, ale wiadomo, że infrastruktura też musi ulec dalszej poprawie" - powiedział.

Pogorszyła się sytuacja mroekonomiczna - budżet

Dodał, że także obszary związane z dyscypliną finansów publicznych, budżetową, zawsze wymagają nadzoru, kontroli i większej racjonalności. W prezentacji wskazano, że w 2010 r. dość widocznemu pogorszeniu uległa natomiast w stosunku do 2008 r. pozycja w zakresie "uwarunkowań makroekonomicznych".

"Jest to związane m.in. z pogorszeniem sytuacji budżetowej w 2009 r. W roku obecnym odnotowano tu jednak poprawę" - informuje dokument.

Z prezentacji raportu wynika, że w ósmej grupie 10 krajów o najwyższym rankingu zaszły zmiany w kolejności, natomiast nie zmienił się skład tej grupy. Pierwsze miejsce utrzymała Szwajcaria, a drugi rok z rzędu spadła pozycja USA. Obecnie ten kraj jest na czwartej pozycji. Jako powód spadku pozycji USA wskazano problemy z utrzymaniem stabilności makroekonomicznej.

Boguszewski zwrócił uwagę na wzrost pozycji Niemiec, (z 7 miejsce na 5 miejsce) - głównego partnera handlowego Polski.

Zgodnie z rankingiem za pierwszą Szwajcarią znajduje się Szwecja, potem Singapur, USA, Niemcy, Japonia, Finlandia, Holandia, Dania, Kanada.